Friday, June 1, 2012

Komiljon Otaniyozov (1917-1975) sings - Legendary singer from Khorezm, Uzbekistan - Vol. 2 - LP Melodiya M30-39685-86


Side 1:
1. Feruz (8:12)
2. Netay (3:32)
3. Talqini navo (Folk song from Khorezm) (5:23)
4. Salom hind xalqiga (3:40)

K. Otaniyozov, tar and voice
Folk instruments trio (1)
A. Akbarov, doira (1)


Side 2:
1. To’y keldi xorazmga (5:23)
2. Xush endi (3:58)
3. Muhammasi baxshi (4:40)
4. Xush keldingiz (Folk song from Khorezm) (2:40)
5. Sayyodxon (3:43)

K. Otaniyozov, tar and voice
I. Abdullaev, doira (1)
A. Akbarov, doira (2, 4)
B. Otajonov, doira (3, 5)
Apparently there is also a volume 3. Unfortunately we don't have that one.

No comments:

Post a Comment